Vailogistic Serveis
Terrestre, Marítim, Aeri, Urgent, Exprès

Mitjans

Servei de transports

Càrrega completa - Grupatje - Contenidors - Palets - MissatgeriaSuport logístic a


Espectacles ( Bolos, Gires, Personal, Maquinària )
Fires, Congressos, Publicitat, Política ( Actes, Campanyes, Transport de personal, Transports especials, Duanes )
Transports generals/ Logística


Furgonetes, Vehicles pesats, Camions grua, Grues mòbils, Distribució, Magatzematge

Peninsular - Insular - Internacional - Local / Provincial